Szkolna masa krytyczna

Chociaż może jest metoda na zmianę systemu. Wychować nowe pokolenie nauczycieli. Wychować oczywiście w podziemiu, tak, żeby nie nasiąkła skorupka za młodu zdradzieckimi nawykami typu „mam długie wakacje a resztę mam w …” albo „płacę więc żądam, oddaję Dziecko i chcę mieć spokój a nie dodatkowe problemy”.

No i jak mówi Glen Doman są jeszcze głęboko ukryte w domach Mamy i Tatowie czyli ci cisi bohaterowie, których świat nie widzi i o których nigdy się nie dowie. Tak jak dowiedział się choćby o Korczaku. Wam hołd składam za wasze codzienne zaangażowanie i was cenię bardziej nawet od Korczaka. I w imieniu Dzieci dziękuję.

A dla ludzi wspierających nieludzki i anty-rozwojowy system mam tyle poważania co oni dla krótkich wakacji. Read More

Dyskalkulia czyli Więzienie za Liczenie

Kalkulia

Definicja choroby:
To taka choroba, że chory potrafi szybko i w pamięci liczyć. Przeprowadza szybko i bez pomocy urządzeń skomplikowane obliczenia z zakresu tzw. wyższej matematyki. W stadium bardziej zaawansowanym choroby chory wszędzie widzi liczby, funkcje i zależności pomiędzy nimi i oblicza wszystko co napotka (obsesja) a w stadium skrajnym cieszy się tym co robi a wręcz znajduje w tym oszałamiającą go i odurzającą przyjemność (wyniszczające uzależnienie). Kontakt z takim pacjentem jest utrudniony bo nie potrafi on znaleźć wspólnego języka z otoczeniem a z czasem sam staje się coraz bardziej wyobcowany społecznie.

Skąd się to wszystko bierze?

Co z tego wynika?

Co z tym zrobić? Read More

K-Król. Zdjęcie ze strony: https://en.wikipedia.org/wiki/Waldorf_education

Uczeń i Nauczyciel wspólnie tworzą wiedzę

Są teorie nauczania, które w taki czy inny sposób mówią jak należy uczyć Dziecko matematyki, pisania, manier przy stole czy bycia użytecznym dla społeczeństwa. Wszystkie takie teorie zakładają, że Dziecko rodzi się niepełne, głupie i nieprzystosowane i że dopiero przez kształtowanie dorosłych może stać się pełnowartościowym człowiekiem. Najczęściej jest to niestety założenie milczące, ukryte pod płaszczykiem zgrabnych sformułowań czy wręcz przeczących temu założeniu deklaracji.

Dla przykładu, Johann Friedrich Herbart, na którego powołuje się Rudolf Steiner, rozszerzając tylko ilościowo jego teorię z obszarów intelektualnych na równie ważne emocje i wolną wolę, twierdzi, że każde Dziecko rodzi się z unikalnym potencjałem (to super fajne założenie!), który pozostaje niespełniony dopóki EDUKACJA nie przeanalizuje go i nie przekształci (tu już nie jest fajnie). Jeżeli dorzucimy do tego przekonanie Herbarta, że człowiek może wypełnić swoje życiowe przeznaczenie jedynie poprzez stanie się produktywnym obywatelem oraz jak wierzył, że jedynie sformalizowana i rygorystyczna edukacja zapewnia ramy moralnego i intelektualnego rozwoju, to mamy kompletny ale sprzeczny wewnętrznie system edukacyjnego równania do najprostszych wzorców i spełniania przede wszystkim wymagań państwa jako struktury tworzącej przyszłych, posłusznych i potrzebnych obywateli.

Rudolf Steiner krytykował Herbarta za Read More