O mnie

INSPIRACJE

Glenn Doman – „Każde nowonarodzone Dziecko w chwili narodzin ma większą potencjalną inteligencję niż ta, którą Leonardo da Vinci kiedykolwiek wykorzystywał.”

Raymundo Veras – jego książka „Dzieci Marzeń, Dzieci Nadziei ” jest tak inspirująca, że musiałaby się tu znaleźć w całości.

Shinichi Suzuki – „Przychodzimy na świat z naturalną zdolnością do uczenia się. […] Kształcenie, które zaczyna się od dnia narodzin, pozwala na pełniejsze wyzwolenie potencjału i naturalnych zdolności człowieka.”

Makoto Shichida – „Jednym z cudownych rezultatów edukacji opartej na rozwoju prawej półkuli jest to, że wszystkie dzieci uczone tą metoda rozwijają łagodny i harmonijny umysł. Przejawiają bogatą wrażliwość, empatię, wyobraźnię i kreatywność.”

John Holt – „Człowiek to zwierze uczące się; mamy potrzebę uczenia się; lubimy się uczyć i jesteśmy w tym dobrzy; nie trzeba nam pokazywać jak się uczyć ani nie trzeba nas do tego zmuszać. To co zabija proces uczenia się to ludzie, którzy się do niego wtrącają i chcą nim kierować ”

Alexander S. Neill; – „Kluczem do ich rozwoju było danie im wolności zabawy tak długo jak czuły taką potrzebę, w atmosferze akceptacji i miłości.”

Buckminster Fuller – „Każde dziecko rodzi się; genialne a my przez pierwsze lata jego życia robimy wszystko, żeby je tego geniuszu pozbawić.”

Jean Liedloff – „Oni po prostu wiedzą jak opiekować się dziećmi. Wstydziłabym się przyznać Indianom, że nasze kobiety nie wiedzą jak opiekować się własnym dzieckiem, dopóki nie przeczytają instrukcji zamieszczonych w książce napisanej przez mężczyznę, którego nigdy nie widziały na oczy.”

Janusz Korczak, Howard Gardner, Alison Gopnik, Eliot Aronson i wielu, wielu innych.